Forum

Forumregels

Op het ADF jongeren-forum staan we de volgende dingen niet toe.

Spammen

Advertenties, kettingbrieven, pyramide-spelen en sollicitaties zijn ongepast en niet toegestaan. Links naar je eigen site, verspreid over het hele forum, vallen hier ook onder. Het is wel toegestaan een link in je handtekening en in je persoonlijke ‘profiel’ te plaatsen.

Onverdraagzaamheid

Hatelijke, racistische, fascistische, bedreigende, seksueel getinte, beledigende, lasterende of schokkende berichten en afbeeldingen plaatsen is ten strengste verboden. Plaats ook geen persoonlijke gegevens van derden (zoals naam, adres, telefoonnummer, ...) op het forum.

Auteursrechten verbreken

Je mag geen door auteurs-, portret- of andere rechten beschermde teksten of afbeeldingen plaatsen, tenzij jezelf de eigenaar bent van het respectievelijke recht van de betreffende tekst of afbeeldingen. Teksten of afbeeldingen die in strijd zijn met de internationale wetgeving zijn per definitie niet toegestaan in het forum!

Terug naar het Forum