Zelfhulp met boeken

Hieronder enkele recente boeken die je kunnen helpen in de strijd tegen angst en dwang. Je kunt ervoor kijken in de bibliotheek en boekhandel. Wellicht zitten ze ook in het aanbod van de ADF-stichting.

Uit de greep van OCD, Jo Derisley e.a.
Uitgeverij Pica, 2009

In dit handboek wordt aan jongeren in drie delen uitgelegd wat hun dwangstoornis is, hoe ze er vanaf kunnen komen (wat cognitieve gedragstherapie inhoudt) en de dwangstoornis in combinatie met de omgeving. Na elk hoofdstuk volgen een samenvatting en adviezen voor ouders of verzorgers. Praktische voorbeelden aan de hand van casussen luisteren de theorie op en geven herkenning. De combinatie werkboek - theorie maakt dit handboek tot een zeer praktisch werkbaar geheel voor jongeren vanaf ca. 15 jaar. Met getekende illustraties en een aantal invuloefeningen. Duidelijke hoofdstukindeling, goed leesbaar lettertype. Kleurrijke foto-illustratie op het omslag. (Bron: NBD|Biblion recensie)

Hoe kom ik van die angsten af? Lisa M. Schab
Vaardigheden en technieken om je te helpen omgaan met angst en zorgen,
een hulpboek voor jongeren
.
Uitgeverij SWP, 2011

Veel jonge mensen hebben last van angst- en paniekgevoelens en lopen soms vast in zorgelijke gedachten. Dat is niet zo vreemd omdat er op een bepaalde leeftijd heel veel in je lijf verandert, zowel lichamelijk als geestelijk. Als je het idee hebt dat deze gevoelens de overhand krijgen en je de controle erover gaat verliezen wordt het tijd iets te ondernemen. Je kunt zelf aan de slag gaan en je kunt hulp zoeken bij je ouders, leerkrachten of een counseler.

Met dit werkboek kun je door middel van eenvoudige, maar doeltreffende activiteiten voorkomen dat angst en verwarring je leven gaan beheersen. Het leert je omgaan met de dagelijks terugkerende onzekerheden en helpt je met het opbouwen van een positief zelfbeeld. Ook vind je tips voor aanvullende hulp en steun als je dat nodig hebt. Ga aan de slag en laat je niet langer verlammen door dwanggedachten.

Minder angstig en bang, M.A. Tompkins, Katherine A. Martinez
EPO-Uitgeverij, 2011

Veel jongeren hebben in meer of mindere mate last van angstige, bange gevoelens die hen onzeker maken. Die onzekerheid kan zelfs hun leven gaan beheersen en hen belemmeren op te gaan in de activiteiten die bij hun leeftijd horen.
Met de theorie, de praktische stappenplannen en tips in deze gids kunnen jongeren tot rust komen en het gevoel krijgen dat ze weer overal zin in hebben. De opdrachten zijn gemakkelijk in te passen in hun drukbezette leven en werken echt. De laatste inzichten zijn erin verwerkt en in aansprekende taal gezet. Er is een brug geslagen tussen theorie en de praktische verwerking voor jongeren.

Omgaan met studiefaalangst, F. Sterk, S. Swaen
Bohn Stafleu van Loghum, 2006

Om faalangst te verminderen of kwijt te raken is het belangrijk dat men zich bewust wordt van wat men zelf deed en doet om die faalangst te ontwikkelen en in stand te houden. Die bewustwording gebeurt in een aantal stappen door te kijken naar de gebeurtenis waarbij men bang was of is, de gedachten daarbij, de gevoelens, het gedrag en de gevolgen. De volgende stappen om faalangst te verminderen, zijn anders (reëel) kijken, andere gedachten ontwikkelen en daardoor anders gaan voelen. We vinden veel praktische adviezen, voorbeelden en oefeningen. Het zal echter voor iemand die faalangst heeft niet eenvoudig zijn zonder hulp, ondersteuning en stimulans van een ander dit proces door te werken. Maar met enige (deskundige) hulp kan dit boek veel waardevolle zaken aandragen. Het boek is ontstaan vanuit de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg). Diverse mensen hebben er vanuit hun deskundigheid aan meegewerkt. Met verwijzingen naar adressen, websites en literatuur en personalia van de auteurs. (Bron: NBD|Biblion recensie)