Wanneer is angst te erg?

Tja, wanneer is angst niet normaal meer? Moeilijk te zeggen. Je bent bijvoorbeeld bang voor besmetting. Of voor een dier dat niet echt gevaarlijk is. Die angst moet over zijn als er geen directe aanleiding meer voor is. En het mag ook niet zo zijn dat je de hele dag je handen wast omdat je bang bent om ziek te worden. Of dat je niet naar buiten durft omdat er misschien wespen zijn.

Je kunt het zo stellen: een beetje angst is gezond. Het zorgt ervoor dat je echt gevaar uit de weg gaat. Maar je functioneren mag er niet onder te lijden hebben. Je moet gewoon kunnen doen wat je moet doen, ook al zie je er tegenop. En als je je er vaak ellendig door voelt… Ook een goede reden om er eens met iemand over te praten. Met je huisarts bijvoorbeeld.