Behandeling

BDD-patiënten hebben vaak baat bij CGT (Cognitieve gedragstherapie), soms in combinatie met geneesmiddelen. Bij de therapie werken ze nogal eens met een gedachtendagboek. Daarin beschrijft de patiënt de situaties waarin de problemen zich voordoen, met bijbehorende gevoelens en gedachten. Zo wordt de problematiek in kaart gebracht en vindt de therapeut aanknopingspunten voor de behandeling.

Spiegels kunnen bij de therapie een belangrijke rol spelen. Bij veel BDD-patiënten roept het eigen spiegelbeeld immers negatieve gevoelens op. Met behulp van spiegeltraining proberen ze deze om te zetten in meer neutrale emoties en leren ze zichzelf stapje voor stapje te accepteren zoals ze zijn.