Wat is BDD?

Mensen met BDD (Body Dysmorphic Disorder) beleven hun uiterlijk anders dan anderen dat doen. Het wordt daarom ook wel een stoornis in de lichaamsbeleving genoemd. Ze hebben de stellige overtuiging dat er iets mis is met (een deel van) hun lichaam. Hun neus bijvoorbeeld, of hun lippen of wangen. Ze vinden die te klein of te groot, niet symmetrisch of niet goed van kleur. Ze hebben er zelfs een afkeer van.

Die weerzin kan elk lichaamsdeel betreffen. Ook de huid, de borsten, de billen of de geslachtsdelen zoals de penis of de schaamlippen. Of hun gespierdheid, haren, stem of houding.

Meestal is er totaal geen aanleiding voor. Vaak gaat het om prachtige mensen. Soms is er sprake van een kleine onvolkomenheid, zoals een puistje of een rimpeltje. Maar dat wordt dan vreselijk overdreven. Mensen uit hun omgeving kunnen zich het probleem totaal niet voorstellen. Een andere benaming is dan ook: ingebeelde lelijkheid. Naar schatting lijdt 1 tot 2% van de bevolking er onder. Dat is ongeveer 1 op de 50 Nederlanders. Het komt net zo vaak voor bij mannen als bij vrouwen.